Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kojarzy się głównie z właścicielami samochodów, dla których posiadanie polisy jest obowiązkowe. Mało kto wie, że w Polsce jest przedstawicieli wielu zawodów, którzy wykonują swoją pracę i każdego dnia podejmują się związanego z nią ryzyka zawodowego. Do tego grona należą chociażby lekarze każdej specjalności.

Czy OC dla lekarza jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC lekarza zdrowe nawyki Edwarda jest w Polsce obowiązkowe tylko w niektórych przypadkach. Dotyczy ono lekarzy świadczących usługi w ramach działalności gospodarczej, a więc takich, którzy prowadzą gabinety, ośrodki medyczne czy indywidualną praktykę. Lekarze oraz dentyści, którzy są zatrudnieni na etat w ośrodkach zdrowia, szpitalach czy przychodniach, takiego ubezpieczenia nie muszą posiadać. Odpowiedzialność za szkody, które mogą być wyrządzone przez nich w trakcie pracy bierze na siebie ubezpieczony pracodawca. Nie oznacza to jednak, że dodatkowego OC nie warto wykupić.

Ubezpieczenie dla lekarza – czy warto się na nie zdecydować?

Mimo iż przepisy prawa nie narzucają na lekarzy obowiązku posiadania polisy OC, jest ona rozsądnym ubezpieczeniem, na które decyduje się wielu medyków. Lekarze każdego dnia podejmują ryzyko związane z ich pracą – są narażeni na podejmowanie trudnych decyzji, które nie zawsze są trafne i mogą przynosić nie tylko korzyści dla pacjentów, ale również szkodę dla ich zdrowia. Posiadanie przez lekarzy ubezpieczenia OC chroni ich przed roszczeniami pacjentów, którzy zostali pokrzywdzeni podczas ich pracy. Oczywiście ważne jest, by szkoda powstała nieumyślnie. Mogą to być np. osoby, którym lekarz postawił nieprawidłową diagnozę czy przepisał nieodpowiednie leki. Ubezpieczenie OC lekarza umożliwia wypłacenie odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, a nie z własnej kieszeni medyka.

zdjęcie freepik z pl.freepik.com